Allmänna villkor för Team Åkered TK:s kursverksamhet

Allmänna villkor

• Jag (målsman) är medveten om att när anmäld person tilldelas plats som accepteras i verksamheten gäller det tills vidare. Undantag gäller om platsen sägs upp, läs mer om det under "Villkor vid uppsägning av plats".

• Jag (målsman) godkänner att Team Åkered TK får schemalägga och ge anmäld person plats i verksamheten samt tar eget ansvar för att kolla upp anmäld persons samtliga träningstider.

• Vid val av busshämtning, godkänner Jag (målsman) att Team Åkered TK får hämta mitt
barn vid vald skola och köra till träningen under höstterminen och vårterminen. Separat
avtal måste skrivas på för att klubben ska kunna hämta.

• Medlemsavgift tillkommer och betalas årligen (betalas per kalenderår).
300 kr för juniorer och 450 kr för vuxna. Medlemsavgiften återbetalas inte.

Villkor vid uppsägning av plats – måste göras via e-post

• Inför höstterminen - om du spelat terminen innan

Om man vill säga upp sin plats inför höstterminen eller vill minska antalet tilldelade
träningstillfällen/vecka måste detta meddelas via e-post senast 1 augusti.
Vid försenad uppsägning mellan den 2 augusti och startdatum för höstterminen (vanligen
måndag vecka 34) debiteras en administrativ avgift på 300 kr. Resterande del av
terminsavgiften återbetalas.

Om ingen uppsägning gjorts innan startdatum för höstterminen räknar vi platsen som
accepterad och anmäld person förbinder sig att betala full terminsavgift.

• Inför och under höstterminen - du som är ny spelare

De som erbjuds plats inför och löpande under höstterminen har rätt till två ”prova-på-
träningar” som är kostnadsfria om man väljer att inte fortsätta.

Vill man säga upp erbjuden plats måste detta göras via e-post senast 10 dagar
efter det första överenskomna träningstillfället. Har vi inte fått in någon uppsägning
via e-post inom denna tid räknar vi platsen som accepterad och man förbinder sig att
betala för träningstillfällena på terminen.

• Inför vårterminen - om du spelat terminen innan

Om man vill säga upp sin plats inför vårterminen eller vill minska antal tilldelade
träningstillfällen/vecka måste detta meddelas via e-post senast 15 december.
Vid försenad uppsägning mellan den 16 december och startdatum för vårterminen
(vanligen måndag vecka 2) debiteras en administrativ avgift på 300 kr. Resterande del
av terminsavgiften återbetalas.

Om ingen uppsägning gjorts innan startdatum för vårterminen räknar vi platsen som
accepterad och anmäld person förbinder sig att betala full terminsavgift.

• Inför och under vårterminen - du som är ny spelare

De som erbjuds plats inför och löpande under vårterminen har rätt till två ”prova-på-
träningar” som är kostnadsfria om man väljer att inte fortsätta.

Vill man säga upp erbjuden plats måste detta göras via e-post senast 10 dagar
efter det första överenskomna träningstillfället. Har vi inte fått in någon uppsägning
via e-post inom denna tid räknar vi platsen som accepterad och man förbinder sig att
betala för träningstillfällena på terminen.

Villkor vid skada eller sjukdom

• Vid skada eller sjukdom som gör att en spelare inte har möjlighet att träna under en längre
sammanhängande period (minst 6 veckor) kan denne bli kompenserad genom återbetalning
av del av terminsavgift till värdet av max 6 veckors träning mot uppvisning av läkarintyg.

Övrigt

• Träningar som går bort p.g.a. röda dagar kompenseras inte.

• Missade träningstillfällen kan inte tas igen.

• Vid läger/lovaktiviteter kompenseras inte sjukdagar.

• Löpande information om verksamheten läggs ut på www.teamakered.se

Lagring av uppgifter och webbsida

• Jag (målsman) godkänner att klubben får lagra mina/mitt barns uppgifter (den anmälan
gäller) samt att vi får göra utskick via e-post till er kring aktiviteter i klubben. Klubben
lagrar endast uppgifter om individen som är nödvändig för verksamheten och dessa
kommer inte att överlämnas till tredje part förutom till de organisationer som kräver så,
t.ex. idrottsförbund och försäkringsbolag.

• Jag (målsman) godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare
sig individ, grupp eller lag som t.ex. namn och bild publiceras på klubbens officiella
hemsida och sociala medier. Om inte, maila info@teamakered.se och meddela oss.