Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du att föreningen dels samlar in och lagrar, dels delar dina och ditt/dina barns personuppgifter med andra medlemmar som deltar eller har barn som deltar i samma simgrupp som du eller ditt/dina barn. 

De personuppgifter som avses är namn, telefonnummer och e-postadress och detta godkännande innebär alltså att föreningen kan dela ut – antingen i papperskopia eller elektroniskt – adresslistor som innehåller namn, telefonnummer och e-postadress.