Hantering och lagring av personuppgifter

KFUM Umeå är personuppgiftsansvariga och arbetar aktivt med att skydda dina uppgifter. I SportAdmin lagras och hanteras personuppgifter för medlemmar, deltagare/spelare och ledare/tränare i vår läger- och idrottsverksamhet. 

De uppgifter vi behöver för att sköta medlemshantering, utskick, administration, fakturering, kontakt och bidragshantering är namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress. Administratör på KFUM Umeå har tillgång till uppgifterna för alla registrerade. Registrerad ledare i respektive grupp (läger, idrottslag, klättergrupp) har tillgång till uppgifter kring deltagare/spelare samt ledare i sin grupp.

Vid bidragsärenden lämnas uppgifterna ut till bland annat Riksidrottsförbundet, studieförbund och Umeå kommun. Även KFUM Umeås revisorer får vid förfrågan tillgång till medlemsregistret. Personuppgifterna lagras så länge de är nödvändiga för ovanstående ändamål. Du har när som helst rätt att begära ut registrerade uppgifter från KFUM Umeå för dig själv eller för barn du är vårdnadshavare till. KFUM Umeå är, i förekommande fall, skyldiga att korrigera felaktiga uppgifter i registret samt vid begäran, ta bort uppgifter om de inte enligt lag behöver sparas.

Vid köp av väggkort till klätterhallen registreras ditt namn och telefonnummer varje gång du går in i klätterhallen. Detta möjliggör tillträde till klätterhallen utanför kontorstid.

 

Medlemsutskick

Adressuppgifter och mejladress används vid medlemsutskick, som till exempel julbrev, nyhetsbrev och kallelser till medlemsmöten.

 

Fotografier

Fotografier används för att synliggöra och informera om föreningens verksamheter. Vid registrering av ny medlem kan den som inte vill medverka på fotografier meddela det genom att fylla i kryssrutan Jag tillåter inte foto.

 

Ändring av användarvillkor

KFUM Umeå förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att göras tillgängliga för användaren via lämplig kommunikationskanal.