Genom att registrera dig eller dina barn godkänner du att vi använder era personuppgifter i vårt register i enlighet med EU:s direktiv om GDPR.

Samtycke till publicering av fotografier och namn:
I SCF använder vi vår hemsida, www.cheerleading.se för att informera om verksamheten i form av texter, bilder och filmer. Vi använder även sociala medier så som Facebook och Instagram.

När du accepterar användarvillkoren ger du därmed samtycke för SCF att behandla personuppgifter i form av namn, foto, ljud och film på vår hemsida och sociala medier.

Är medlemmen under 18 år är det målsmans samtycke som behövs.