Integritetspolicy Ekerö IK

VAD ÄR GDPR?

Nu gäller en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen också kallad GDPR. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

 GDPR står för (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). GDPR infördes samtidigt i EU den 25 maj.

Mycket är sig likt, men en förändring är att, vi behöver ditt godkännande.


Vad vi gör
Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, addressuppgifter och e-mail för att kunna kommunicera med dig och föra register och fakturera dig. 

Vi behöver även ditt personnummer för att vi som förening ska kunna söka LOK bidrag (SportAdmin) för de aktiviteter du deltar i. LOK stödet är ett väldigt viktigt bidrag och hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt. Om du utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning mot bla LOK rapportering ska kunna fungera.

Vilka får tillgång till din information (tredje part)
Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem SportAdmin (www.sportadmin.se) . Endast individer med en ledarfunktion får tillgång till att se din information. Du kan närsomhelst på SportAdmin se vilka uppgifter vi har samlat in om dig, och om behörighet finns även uppdatera informationen. 

Giltighetstid
Detta avtal är giltigt under tiden du är medlem hos oss på Ekerö IK

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta så skickar du ett mail till kansli@ekeroik.se.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Ekerö IK sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

Om du vill veta mer
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i våra system om dig och du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, inaktuella eller om du bara önskar så. Om du önskar det så är det bara att kontakta oss via vår hemsida. Mer information om hur vi lagrar dina uppgifter finns med på vår Hemsida www.ekeroik.se under fliken GDPR.