Deltagaransökan till Familjeläger 4-8 år 2023

Hej!

Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.


Välkomna!

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter *
Godkännande
Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i denna ansökan lagras och hanteras av RG Aktiv Rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter.

Ett nej innebär att vi tyvärr inte kan hantera din ansökan. 
Ja
Nej
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. används av RG och våra samarbetspartner på kurser och läger i våra informationskampanjer. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Obs!
Personuppgifter är barnets uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Medlemskap
Genom att vara medlem hjälper du  RG Aktiv Rehabilitering att fortsätta med en bred verksamhet för ryggmärgsskadade och rörelsenedsatta. När vi blir fler kan vi göra mer. 
Jag är medlem i RG Aktiv Rehabilitering
Jag vill bli medlem i RG Aktiv Rehabilitering (250kr/år)
Diagnos/skada/sjukdom
Ange barnets diagnos/skada *
och ev. skadeår
Har ditt barn några perceptionssvårigheter? *
Om ja, hur yttrar det sig?
Har ditt barn någon NPF-diagnos? *
Om ja, hur yttrar det sig?
Har barnet funktionsnedsättningar i armar/händer? *
Om ja, hur yttrar de sig?
Har ditt barn epilepsi? *
Kan barnet kommunicera via tal på egen hand? *
Övrigt
Övrigt vi bör känna till, t.ex. tilläggshandikapp?
Aktivitet utan vårdnadshavare?
Klarar barnet att vara utan vårdnadshavare kortare stunder? 
Önskemål
Är det något specifikt ämne som ni önskar diskutera under kursen? 
Specialkost för alla deltagare
Namn och specialkost (ange luftburen allergi)
Syskon
Namn & personnummer på samtliga medföljande syskon
Faktureringsuppgifter
Ange fakturaadress om annan än deltagarens/målsmans adress.
Fakturaadress
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän