Rapportering / Avvikelser i Syfte att förbättra verksamheten

Välj det alternativ som passar ditt ärende.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Medlem eller inte medlem *
Jag ÄR medlem i föreningen
Jag är INTE medlem i föreningen
Välj det som passar bäst in på ditt ärende *
Felanmälan drift/underhåll
Avvikelse i verksamhet/disiplinanmälan
Förslag till förbättringar
Orosanmälan
Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare för att komma till Kommunens hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär och hur ärendet hanteras. http://ekero.se/Omsorg_och_hjalp/Oro-for-barn/Orosanmalan/
Polisanmälan
Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare för att komma till Polisens hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär och hur ärendet hanteras. https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/
När hände detta, vilket datum? *
Beskriv vad som hände eller vad du vill föreslå *
Vem/Vilka hände detta? *
Har några åtgärder vidtagits?  *
Om inte, svara nej
Personuppgifter
Fyll i nedanstående personuppgifter på den som gör anmälan. Vi hanterar dina uppgifter enligt PuL (personuppgiftslagen).
Var hände detta? *
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Kommentarer  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport