Rapportering / Avvikelser i Syfte att förbättra verksamheten

Välj det alternativ som passar ditt ärende.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Medlem eller inte medlem *
Jag ÄR medlem i föreningen
Jag är INTE medlem i föreningen
Välj det som passar bäst in på ditt ärende *
Felanmälan drift/underhåll
Avvikelse i verksamhet/disiplinanmälan
Förslag till förbättringar
Motion inför Årsmöte
Orosanmälan
Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare för att komma till Kommunens hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär och hur ärendet hanteras. https://www.ekero.se/omsorg-hjalp/familj-barn-ungdom/orosanmalan
Polisanmälan
Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare för att komma till Polisens hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär och hur ärendet hanteras. https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/
När hände detta, vilket datum? *
Bakgrund/Orsak/Beskrivning vad som hände? *
Vem/Vilka hände detta eller berörs av detta? *
Vilka åtgärder har vidtagits/ Vad föreslås?  *
Om inte, svara nej. I motion börja med -ATTsatts
Var hände detta? *
Ej vid motion
Frivilligt: Kontaktperson, mail och/eller mobil *
Personuppgifter
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän