Bli tränare - intresseanmälan

Vad roligt att du vill bli en del av oss!


För ditt tränaruppdrag i Vasa Gymnastik ska du ha läst tränarhandboken.
Här är en direktlänk till den; http://www.vasagymnastik.se/docs/641/14798/Tränarhandbok%20VG.pdfVärdegrund
Vasa gymnastik är en ideell förening bedriver truppgymnastikverksamhet där våra tre värdeord, Gemenskap, Engagemang och Trygghet vägleder vår verksamhet. Värdegrundsarbetet inom Vasa Gymnastik är ett aktivt och föränderligt arbete som ska genomsyra HELA organisationen, så som gymnaster, vårdnadshavare, tränare och styrelsen. En av styrelsens främsta uppgifter är att hela tiden arbeta utifrån värdegrunden och värdeorden så att den hålls levande och aktuell. Styrelsens beslut ska alltid baseras på ett av värdeorden.  


Nedan beskrivs vår värdegrund kring det tre ”T:na”, Träning, Tävling och Tränare. 


Träning
Vasa Gymnastik bedriver truppgymnastikverksamhet som består av grenarna hopp, matta och fristående (dans). Gymnasterna tränar en till tre gånger i veckan, beroende på ålder. Vi tror på att träningsmängden ska ge den tid gymnasterna behöver för att utvecklas som gymnaster, men samtidigt ge utrymme för att delta i andra fritidsaktiviteter för de som vill. 


Vasa Gymnastik tror på rörelseglädje och gemenskap, att genom dessa två ledord skapa en träningsform som inkluderar snarare än exkluderar. Vi tränar gymnastik med fokus på både teknik, stil och lek. 

Tävling
Vasa gymnastik bedriver frivillig tävlingsverksamhet vilket innebär att de som vill får möjlighet att tävla för att ha roligt tillsammans och för att genom tävling utvecklas som gymnaster. Vi ser att tävlingarna bidrar positivt till engagemang och gemenskap i gruppen och föreningen. 


Tävlingsträning sker i största möjliga mån utanför ordinarie träningstid för att inte påverka de gymnaster som väljer att inte tävla. Inom gymnastiken är det vanligt att tävla ca två gånger per år. För att täcka kostnader för tävlingsanmälan, tränararvode, domare m.m. tar föreningen ut en tävlingsavgift utöver den vanliga terminsavgiften för de gymnaster som väljer att tävla.


Tränare
Vasa Gymnastik värnar mycket om föreningens tränare och arbetar aktivt med att skapa gemenskap och engagemang. Detta görs tex genom att 

 • utbildning erbjuds alla tränare utan extra kostnad,
 • gymnaster i föreningen får bli lärlingar/tränare när de fyller 12 år,
 • uppmuntra till tränarträffar där mål och gruppens och gymnasterna mående/utveckling diskuteras. 
 • Kick-off för alla tränare 1 gång/termin
 • Gruppens tränare känner ett ägandeskap för sin grupp, dvs tränarna ska ha stor frihet att anpassa träningarna utifrån sin grupps förutsättningar. VG tror inte på att ha styrda kunskapsmål satta av föreningen, men att vi istället ska ge de förutsättningar och verktyg våra tränare behöver. 

Styrelsens och sportchefen arbetar aktivt med att stötta och coacha föreningens tränare. 


Värdeord:

Gemenskap, engagemang, trygghet

 

Exempel på hur vi jobbar med vår värdegrund kopplat till våra värdeord:  


GEMENSKAP

 • Gemensamma aktiviteter för alla grupper så som lovläger och uppvisning. 
 • Varje grupp får ett aktivitetsbidrag för att göra något gemenskap utanför ordinarie träning. 
 • Vid varje terminsstart har tränare i föreningen en kick-off. 
 • På träningarna uppmuntrar vi till samarbetsövningar och gemensamt framtagna gruppregler. 


ENGAGEMANG

 • Vi har ett gymnastråd där gymnasterna får diskutera och tycka till om verksamheten.
 • På träningarna involveras gymnaster kring upplägg, mål, aktiviteter m.m. 
 • Gymnaster som fyllt 12 år kan delta i VGs lärlingsprogram för lära sig bli tränare. 


TRYGGHET

 • Vi är alltid minst två tränare per träning. Om det är färre ställer vi in träningen. 
 • Vi har alltid en tränare över 18 år på plats. 
 • Alla tränare erbjuds och uppmuntrats starkt av föreningen att gå interna och externa utbildningar i gymnastik och ledarskap. 
 • Varje grupp får tillsammans komma överens om gruppregler. Tex säga hej till alla, va en bra kompis osv. 
 • Vi som förening arbetar aktivt med gymnastikförbundets uppförandekod. Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgiter *
Föreningen får hantera mina uppgifter enligt GDPR
Här hittar du föreningens integritetspolicy:

http://www.vasagymnastik.se/sida/?ID=247440 
Ja
Jag har tagit del av följande *
Tränarhandboken
Föreningens värdegrund
Integritetspolicyn
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Jag tillåter inte foto
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän