*2023 ANMÄLNINGSFORMULÄR FRILUFSARE

FRILUFTSFRÄMJANDET LUND


Frilufsare är för barn och ungdomar från hösten det år man fyller 10 till hösten det år man fyller 14 år.


Följ instruktionerna nedan:

  • Läs igenom anmälningsinformationen på hemsidan 
  • Fyll in barnets uppgifter i formuläret.
  • Om ni vill ha utskick till båda vårdnadshavare vänligen fyll i uppgifter till båda.
  • Anmälan är klar först när du fått bekräftelse via svarsmejl.


Saknas fullständigt personnummer kontakta kansliet: lund@friluftsframjandet.se


Ditt barn står kvar i kö tills vi erbjuden plats. Hör av dig om ditt barn inte lägre önskar stå kvar i kön.


* obligatoriska uppgifter


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
ÖVER 18? *
Är du som gör denna anmälan över 18 år och vårdnadshavare för barnet som anmälan gäller? 
GODKÄNNANDE *
Jag har tagit del av anmälningsinformationen på vår hemsida och godkänner den: 
EPOST *
Godkänn våra 3 epostadresser  så att våra utskick med bekräftelse på plats, information från ledarna och fakturor inte hamnar i din skräppost 
noreply@utskick.sportadmin.se
luftsare.lund@friluftsframjandet.se
lund@friluftsframjandet.se
ORT *
Välj ort (eller båda för att få plats snabbare).

Ort = den ort där de flesta barn och ledare i gruppen bor. 
Dalby/Sandby
Lund
ALLERGIER / SPECIALKOST
Fylls i rutan " Allergi/matval" sist i formuläret. OBS! Det är jätteviktigt för oss att få reda på LUFTBUREN allergi!
TILLGÄNGLIGHET
Friluftsfrämjandet är tillgängligt för alla barn som vill delta. Om du har information om ditt barn som är bra för ledarna att känna till får du gärna meddela oss grenledare. Det är vi som placerar barnen från kön till grupperna och stöttar ledarna. Då kan vi tillsammans skapa en så bra upplevelse som möjligt för just ditt barn. Vår epost är lufsare.lund@friluftsframjandet.se
ÖNSKEMÅL
Här anges speciella önskemål eller annat som kan vara viktigt för oss att känna till.

Till exempel om ditt barn har en kompis som går i en redan befintlig grupp och önskar delta i den gruppen.

Skriv då gruppens namn alternativt kompisens namn nedan.

Tänk på att önskas specifik grupp kan väntetiden på att få plats bli längre.
 
LEDARE *
Kan du tänkta dig att vara med som ledare?

Ditt barn får självklart förtur till verksamheten om du ställer upp som ledare.
 
Jag hjälper gärna till som ledare
Kanske, jag skulle vilja ha mer information
Mor/Farförälder eller annan vuxen kan vara ledare
Inget av ovanstående
KONTAKTUPPGIFT LEDARE
Vi är så glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till som ledare. Vänligen ange namn och kontaktuppgifter på den som kan tänka sig att ställa upp, så tar vi kontakt.  
 
FOTOMEDGIVANDE
Om du inte vill att ditt barn ska vara med på foto bockar du i rutan "Jag tillåter inte foto" längst ned.
PERSONUPPGIFTER
Är barnets uppgifter. Vårdnadshavares uppgifter fylls i under Målsman 1 (och Målsman 2.)
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Jag tillåter inte foto
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän