Avsluta träningen i ÄTK

Är du inte intresserad av att fortsätta vara med i träningsverksamheten?  Fyll i formuläret nedan så kan vi behandla din avanmälan.


Obs! avhopp under terminen debiteras med 75 % av träningsavgiften.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Sluta i träning
Fyll i grupp och personuppgifter (enbart grupp, personnr, namn och mobil är obligatoriska).
Träningsgrupp *
Ange vilken träningsgrupp som anmälan avser. Läs mer om ålder, tider och antal träningstillfällen för respektive träningsgrupp i annat dokument. 
Familjetennis (4-5 år) (2009-2010) (1 gng/v)
Minitennis (6-8 år) (2006-2008) (1-2 gng/v)
Miditennis (7-10 år) (2004-2007) (1-2 gng/v)
Maxitennis (9-12 år) (2002-2005) (1-3 gng/v)
Juniortennis (11-12 år) (2002-2003) (1-3 gng/v)
Juniortennis (13-20 år) (1994-2001) (1-3 gng/v)
Seniortennis (21 år-) (1993 och tidigare) (1-2 gng/v)
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress  
Postnummer  
Ort  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport