Anmälan - Inomhustävlingar 2017/2018

För att anmäla sig till en tävling fyller man i detta formulär, inga anmälningar via e-mail. 


Er anmälan kommer sedan gemensamt att skickas in till arrangören av ansvarig för tävlingsanmälan inom Bohus IF Friidrott.


Var noga med att ange rätt klass och gren(ar), se inbjudan till tävling för utbud.Observera följande regler:
  • Bohus IF Friidrott betalar ordinarie anmälningsavgift till utlysta och sanktionerade tävlingar.
  • Vid efteranmälan betalas efteranmälningsavgiften direkt av den person som efteranmält sig.
  • Om den aktive inte kommer till tävlingen eller avstår från gren under tävling utan giltiga skäl, kommer föreningen fakturera anmälningsavgiften till berörd familj.
  • Giltiga skäl är sjukdom eller skada och skall förmedlas till tränare/ledare (se kontaktuppgifter på hemsidan).

Ytterligare information angående Bohus IF Friidrotts Tävlingsregler finns här!


Föreningen subventionerar max 4 starter per tävling och dag (stafett är exkluderad). Eventuellt ytterligare grenar skall betalas i samband med anmälan via Swish till klubben på nummer 1234 212 239.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Funktionärsskap: *
För att kunna anmäla en aktiv i Bohus IF till tävlingar krävs att familjen har anmält sig som funktionär under Göteborgsvarvsveckan (samt senare till Ale trail race eller Ale utomhusspel). Eller på annat sätt kommit överens med klubben om funktionärsuppdrag.

Länk till funktionärsanmälan 
Funktionärsanmälan gjord.
Tävling: *
Välj Tävling: 
Klass
Ange vilken åldersklass som avses
Om tävling sker i olika åldersklasser, behöver separata anmälningar skickas in för varje åldersklass! 
Klass saknas
Ange klass manuellt
Tex: P16 
Löpning
Ange vilken/vilka grenar anmälan avser
60m
80m
100m
200m
300m
400m
600m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
Häck & Hinder
Ange vilken/vilka grenar anmälan avser
60mH
80mH
100mH
110mH
200mH
300mH
400mH
2000m Hinder
3000m Hinder
Personligarekord och Säsongsbästa
Tex. 100m PR 9,57 SB 9,61
Här skriver ni era personligarekord och säsongsbästa i löpgrenarna så att tävlings arrangören kan lägga er i rätt heat om de tillämpar detta.  
Hopp
Ange vilken/vilka grenar anmälan avser
Längd
Tresteg
Höjd
Stav
Femsteg
Kast
Ange vilken/vilka grenar anmälan avser
Boll
Diskus
Kula
Slägga
Spjut
Vikt
Stafett
Ange vilken/vilka grenar anmälan avser
5x60m
4x80m
4x100m
4x200m
3x600m
4x400m
4x800m
3x1500m
4x1500m
Kurirstafett
Stafett 400m (3-5 deltagare)
Mångkamp
Ange vilken Mångkamp anmälan avser
3-kamp
5-kamp
6-kamp
7-kamp
8-kamp
10-kamp
Gren saknas
Ange tävlingsgren manuellt
Betalning av extragrenar
Ifall man deltar i fler än fyra grenar per tävling och dag, så betalar man in kostnaden för dessa grenar via Swish på nummer 1234 212 239. Betalning skall ske i samband med tävlingsanmälan. 
Jag har betalat/kommer att betala för extragrenar via Swish
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
E-post 1 *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport