Deltagaransökan till Familjeläger 9-13 år 2023

Hej!

Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.


Välkomna!


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter *
Godkännande
Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i denna ansökan lagras och hanteras av RG Aktiv Rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter.

Ett nej innebär att vi tyvärr inte kan hantera din ansökan. 
Ja
Nej
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. används av RG och våra samarbetspartner i våra informationskampanjer. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Diagnos/skada/sjukdom
Medlemskap
Genom att vara medlem hjälper du  RG Aktiv Rehabilitering att fortsätta med en bred verksamhet för ryggmärgsskadade och rörelsenedsatta. När vi blir fler kan vi göra mer. 
Jag är medlem i RG Aktiv Rehabilitering
Jag vill bli medlem i RG Aktiv Rehabilitering (250kr/år)
Ange barnets diagnos/skada *
och ev skadeår
Har ditt barn varit ifrån sin familj tidigare? *
T.ex. på läger eller elevhem
Har ditt barn varit på RG läger tidigare? *
Barnet håller på med följande fritidsaktiviteter
Skolform och årskurs
T.ex. RH-klass, särskola, vanlig klass etc.
Använder ditt barn manuell rullstol? *
Har ditt barn någon NPF-diagnos? *
Om ja, ange vilken samt hur den yttrar sig
Har barnet några perceptionssvårigheter? *
Om ja, ange vilka och hur de yttrar sig
Har barnet funktionsnedsättningar i armar/händer?
Om ja, hur yttrar det sig?
Har ditt barn epilepsi?
Kan barnet kommunicera via tal?
Kan barnet läsa och skriva? *
Kan barnet simma 25 meter? *
Självständighet *
Vad vill ditt barn ha för tips och trix för att bli mer självständig? Ex. påklädning, förflyttning, rullstolsteknik.  
Vad har ditt barn för förväntningar på lägret? *
Övrigt som vi bör känna till
T.ex. tilläggshandikapp
Hjälpbehov
Mitt barn har INGA hjälpbehov
Om ditt barn INTE HAR NÅGRA hjälpbehov av de nedan nämnda, kryssa i här. Annars fortsätt till nästa punkt. 
Ja
Att äta
Förflyttningar till/från rullstol
Vid dusch
Vid på- och/eller avklädning
Toalettbesök
Vid tappning (RIK)
Namn & personnummer på samtliga medföljande syskon
Hålla reda på toalettider
Att sköta magen
Tillägg till ovannämnda hjälpbehov
Deltagarinformation för övriga familjemedlemmar
Observera att deltagaravgiften enbart inkluderar en familjemedlem. Övriga familjemedlemmar betalar 500 kr per person
Målsman 1: personnummer
Målsman 2: personnummer
Önskemål
Är det något specifikt ämne som du som vårdnadshavare önskar diskutera under kursen? 
Jag/vi anmäler syskon till syskongruppen *
Syskon 1: namn
Syskon 1: personnummer
Syskon 2: namn
Syskon 2: personnummer
Kontakta oss om fler än två syskon ska följa med.
Aktivitet utan vårdnadshavare?
Klarar ev. syskon att vara utan vårdnadshavare kortare stunder? 
Övrigt
Fakturaadress
Ange endast om annan än deltagares/målsmäns adress
Specialkost för alla deltagare
Namn och specialkost (ange ev. luftburen allergi)
Obs!
Personuppgifter är barnets uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän