ANSÖKAN OM STÖDMEDLEMSKAP I SOL GF

(Klicka HÄR om din skärm är smalare än 380px och du har svårt att läsa hela formuläret nedan. Det öppnas då upp i ett separat fönster )

Nedanstående anmälningsformulär avser stödmedlemskap.

Vi vill ha alla anmälningar skriftligen via anmälningsformuläret så det går inte att ringa eller sända e-post till kansliet för att anmäla sig. Kansliet svarar dock gärna på frågor i samband med anmälan. Dock måste alla frågor sändas in via separat e-post. Frågor som ställs i anmälningsformuläret besvaras ej.

Inkommen ansökan om stödmedlemskap behandlas på nästkommande ordinarie styrelsemöte som äger rum tidigast 14 dagar efter det att ansökan har kommit in och därefter sänd en faktura på terminsavgiften ut.

För att ha rösträtt på eventuellt årsmöte behöver medlemskapet vara godkänt och avgiften betald minst 2 månader före årsmötet.

OBS! Mellan varje steg (1-3) kan ni, beroende på webbläsare, behöver ni scrolla upp sidan så att ni kan läsa hela texten. Gäller även om ni backar tillbaka för att korrigera något.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
ANSÖKAN OM STÖDMEDLEMSKAP
Nedan ansöker ni om stödmedlemskap i SOL GF
BEKRÄFTELSER
Bekräfta att ni tagit del av nedanstående information. Det är obligatoriskt för att kunna sända in anmälan. Avsluta därefter med att fylla i personuppgifter och kontaktuppgifter till den som ska anmälas.
Användande av personuppgifter *
Genom att sända in Er anmälan godkänner Ni att vi hanterar personuppgifterna i vårt medlemsregister.

Ni godkänner även att namnuppgifter, resultat, bilder och annan föreningsanknuten information om medlemmen kan publiceras i vår klubbtidning, på vår hemsida (eller liknande informationsplats) och i informationsmaterial för föreningen samt att de hanterade och publicerade uppgifterna, för historik, kan vara kvar där även om medlemmen väljer att sluta i föreningen. 
Vi accepterar
Medlemskapets längd *
SOL GF är en idrottsförening och det krävs medlemskap för att kunna delta på våra olika aktiviteter. Medlem är man från det man fått plats i en grupp till det att man meddelar kansliet (e-post: kansliet@solgf.se) att man vill avsluta sitt medlemskap.

Att avsluta medlemskapet genom att inte betala debiterade avgifter kan innebära avboknings- och inkassokostnader. 
Vi godkänner reglerna för att avsluta medlemskapet
VIKTIGT
Ställ inga frågor i rutan "Övrigt", de kommer inte att besvaras. Alla frågor ställs alltid i separat e-post till kansliet@sol-flickorna.se eller via telefon 08-88 32 12. I rutan "Övrigt" kan däremot annan information anges om man så önskar.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport