ÄVENTYRSLÄGER 2023 Deltagaransökan

Hej!

Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter *
Godkännande
Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i denna ansökan lagras och hanteras av RG Aktiv Rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter. Mer information finns på RG:s hemsida.

Ett nej innebär att vi tyvärr inte kan hantera din ansökan. 
Ja
Nej
Foto *
Godkännande
Jag godkänner att eventuell bild eller film får användas för publicering av RG Aktiv Rehabilitering på t ex hemsidan, i marknadsföringsmaterial, medlemstidningen Kick, sociala medier. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Diagnos/skada/sjukdom
Medlemskap
Genom att vara medlem hjälper du  RG Aktiv Rehabilitering att fortsätta med en bred verksamhet för ryggmärgsskadade och rörelsenedsatta. När vi blir fler kan vi göra mer. För att jobba som ledare behöver du vara medlem. 
Jag är medlem i RG Aktiv Rehabilitering
Jag vill bli medlem i RG Aktiv Rehabilitering (250 kr/år).
Ange barnets diagnos/skada *
och ev. skadeår
Har ditt barn varit ifrån sin familj tidigare?
Har ditt barn varit på RG:s läger tidigare?
Barnet håller på med följande fritidsaktiviteter
Skolform och årskurs
T.ex. RH-klass, särskola, vanlig klass etc.
Har barnet några perceptionssvårigheter? *
T.ex. syn eller hörsel
Om ja, ange vilka och hur de yttrar sig
Har ditt barn någon NPF-diagnos? *
Om ja, ange vilka och hur de yttrar sig
Kan barnet läsa och skriva? *
Kan barnet kommunicera via tal? *
Kan barnet simma 50 meter? *
Vad har ditt barn för förväntningar på lägret?
Övrigt som vi bör känna till
T.ex. tilläggshandikapp
Hjälpbehov
Mitt barn har INGA hjälpbehov
Om ditt barn INTE har några hjälpbehov av de nedan nämnda, kryssa i här. Annars fortsätt till nästa punkt. 
Ja
Att äta
Förflyttningar till/från rullstol
Att tvätta sig och borsta tänderna
Vid dusch
Vid på- och/eller avklädning
Toalettbesök
Vid tappning (RIK)
Hålla reda på toalettider
Att sköta magen
Tilläg till ovannämnda hjälpbehov
Har ditt barn trycksår? *
OBS! Om ditt barn har sår i sakrum eller sittyta med avlastningsschema kan de tyvärr inte delta på detta läger. 
Använder ditt barn manuell rullstol?
Faktureringsuppgifter
Ange fakturaadress om annan än deltagarens/målsmäns adress.
Fakturaadress
Obs!
Personuppgifter är barnets uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän