Uppdatera personuppgifter

Fyll i aktuella personuppgifter i formuläret nedan.

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
OBS!
Fyll i den aktiva personens namn och personnummer samt övriga aktuella kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter till målsman ska fyllas i om ändringen avser medlem under 18 år, även om telefon och e-post i många fall är samma uppgifter som angetts som kontaktuppgift till medlemmen (barnet/ungdomen).
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän