Anmälan åldersanpassad träning barn och unga

Denna kurs måste alla som skall gå Basic under VT 21 gå innan kurstillfället (förkunskapskrav).


Denna kurs måste dessutom samtliga utbildade ledare gå för att licenserna skall vara fullvärdiga i det nya systemet. 


Det är med andra ord en hel del kompletteringar som måste göras under 2021. 


Under våren -21 behöver ni hålla reda på att ni kompletterat era teori 1-3 (ni som har dessa kurser) samt att alla med utbildning går "åldersanpassad träning barn och unga"


Vi anmäler er och ni väljer själva när ni går utbildningen som är helt digital och tar ca 5h.

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Önskemål utbildning via Gymnastikförbundet
Aktuella utbildningar hittar du här (välj Gymnastikförbundet Öst) Gymnastikförbundets Utbildningskalender
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän