Anmälningsformulär - träning i ÄTK

Hej!


Välkommen till Ängelholms Tennisklubbs träningsverksamhet.

Du anmäler dig till träningen genom att fylla i formuläret nedan. Vi ber dig att läsa igenom den träningsinformation som finns tillgänglig på ÄTK:s hemsida.

Viktig information:

- Det är viktigt att den e-mailadress du anger i formuläret (E-post 1 - under personuppgifter) används aktivt nu och framöver då vi kommer att använda den för både information och fakturering. 

- Efter anmälningstidens utgång så tar vi löpande emot anmälningar och försöker i mån av tid och plats att placera in alla spelare i lämpliga grupper.

- Kontrollera noga vilka träningstider vi erbjuder för olika grupper innan du fyller i anmälan och ange vilka dagar och tider du kan.

- Ju fler tider du anger som möjliga träningstider, desto större chans att vi kan sätta ihop passande grupper. 

- Genom att anmäla dig eller ditt barn till träningen så godkänner du de villkor som anges under "Viktig information".

- Ansvarig tränare tar beslut kring vilka grupper en spelare skall ingå i. Likaså tar tränaren beslut kring vilken grupptyp en spelare skall vara med i. Vi försöker eftersträva att varje spelare skall ingå i den grupptyp som passar bäst för den spelnivå som man befinner sig på. Det kan vara aktuellt med en del ändringar av grupptillhörighet och tider under säsongens första veckor.

- Anmälan för personer som är under 18 år måste göras av målsman.

- Spelare som deltar i träningen förbinder sig att betala medlemsavgift för innevarande år. Betald medlemsavgift gäller för kalenderåret.

- Genom anmälan godkänner du att ÄTK använder de personuppgifter du har angett i klubbens register enligt PUL:s regelverk.

- Anmälan är bindande (gäller ej om de tider vi erbjuder inte passar spelaren). Se mer information nedan.

- Träningsavgiften skall betalas i sin helhet för den träningssäsong som man har anmält sig till. Träningsavgiften faktureras tillsammans med eventuell medlemsavgift i samband med att träningstiderna publiceras. Betalningsvillkor: 15 dagar. Full träningsavgift gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro. I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften. Dessa undantagsfall redovisas nedan:

- Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall (under förutsättning att ÄTK erhåller skriftligt besked om detta, via e-mail till kassor@engelholmstk.net):

- Om långvarig skada/sjukdom uppstår och ÄTK sätter in annan spelare på denna plats.

- Om spelare slutar under termin och ÄTK sätter in annan spelare på denna plats.

- Träningsavgift återbetalas i sin helhet om den träningstid som erbjudits spelaren inte passar och spelaren     skriftligen meddelar detta senast en vecka efter första träningstillfället.

- Önskar du dela upp betalningen av träningsavgiften så ber vi dig skicka ett mail till ÄTK:s kassör på e-mailadress: kassor@engelholmstk.net

- Kontrollera så att du erhåller en bekräftelse via e-mail efter att du har skickat in din anmälan.

- Frågor kring träningsverksamheten besvaras av Bill Linder, e-mailadress: bill@engelholmstk.net

Med vänlig hälsning

Ängelholms Tennisklubb

 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Anmälan träning
Här anmäler du dig till träning i Ängelholms Tennisklubb.
Träningsgrupp *
Ange vilken träningsgrupp som anmälan avser. Läs mer om ålder, tider och antal träningstillfällen för respektive träningsgrupp i annat dokument. 
Familjetennis (4-5 år) (2009-2010) (1 gng/v)
Minitennis (6-8 år) (2006-2008) (1-2 gng/v)
Miditennis (7-10 år) (2004-2007) (1-2 gng/v)
Maxitennis (9-12 år) (2002-2005) (1-3 gng/v)
Juniortennis (11-12 år) (2002-2003) (1-3 gng/v)
Juniortennis (13-20 år) (1994-2001) (1-3 gng/v)
Seniortennis (21 år-) (1993 och tidigare) (1-2 gng/v)
Tävling
Team Junior
Team Junior 12-18 år är en tävlingsgrupp som startas till hösten. Ange om du vill ha mer information om denna grupp.
Vissa kriterier måste uppfyllas för att få delta i denna grupp.
Basinformation om denna kategori finner du i separat blad "ÄTK:s träningsgrupper"  
Antal träningar per vecka *
Ange antalet träningstillfällen per vecka. Läs mer om vilket antal träningstillfällen som erbjuds i annat dokument. 
Spelstyrka *
Ange din ungefärliga spelstyrka. 
Spelat antal terminer *
Ange det antal terminer som du har tränat eller spelat tennis i ÄTK eller annan klubb. Ange "0" om du inte har spelat tidigare. 
Dagar du ej kan spela
Ange de eventuella dagar som du inte kan spela på. Ju färre dagar du anger, desto större chans att vi kan sätta samman passande grupper. Se "Detaljöversikt träning" för att kontrollera vilka tider som är aktuella för den grupp du vill vara med i. 
Måndag (mini, midi, maxi, junior, senior)
Tisdag (mini, midi, maxi, junior, senior)
Onsdag (junior, senior, cardio)
Torsdag (mini, midi, maxi, junior, senior)
Lördag (mini, midi, maxi, junior, senior)
Söndag (familje, mini, midi, maxi, junior, senior)
Måndagar
Ange de tider du kan träna på måndagar.
Minitennis 14.00-18.00
Miditennis 14.00-19.00
Maxitennis 14.00-19.00
Juniortennis (11-12 år) 14.00-20.00
Juniortennis (13-20 år) 14.00-22.00
Seniortennis 14.00-22.00

Exempelvis:
14.00-22.00. På skoldagar är det bra om du kan så tidigt som möjligt, gärna från 14.00 eller 15.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Tisdagar
Ange de tider du kan träna på tisdagar.
Minitennis 14.00-18.00
Miditennis 14.00-19.00
Maxitennis 14.00-19.00
Juniortennis (11-12 år) 14.00-20.00
Juniortennis (13-20 år) 14.00-20.00
Seniortennis 14.00-20.00

Exempelvis:
14.00-20.00. På skoldagar är det bra om du kan så tidigt som möjligt, gärna från 14.00 eller 15.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Onsdagar
Ange de tider du kan träna på onsdagar.
Juniortennis (11-12 år) 18.00-20.00
Juniortennis (13-20 år) 18.00-20.00
Seniortennis 18.00-20.00
Cardiotennis 18.00-20.00

Exempelvis:
18.00-20.00. På skoldagar är det bra om du kan så tidigt som möjligt, gärna från 14.00 eller 15.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Torsdagar
Ange de tider du kan träna på torsdagar.
Minitennis 14.00-18.00
Miditennis 14.00-19.00
Maxitennis 14.00-19.00
Juniortennis (11-12 år) 14.00-20.00
Juniortennis (13-20 år) 14.00-22.00
Seniortennis 14.00-22.00

Exempelvis:
14.00-22.00. På skoldagar är det bra om du kan så tidigt som möjligt, gärna från 14.00 eller 15.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Lördagar
Ange de tider du kan träna på lördagar.
Minitennis 09.00-16.00
Miditennis 09.00-16.00
Maxitennis 09.00-16.00
Juniortennis (11-12 år) 09.00-16.00
Juniortennis (13-20 år) 09.00-16.00
Seniortennis 09.00-16.00

Exempelvis:
09.00-16.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Söndagar
Ange de tider du kan träna på söndagar.
Familjetennis 09.00-15.00
Minitennis 09.00-15.00
Miditennis 09.00-15.00
Maxitennis 09.00-15.00
Juniortennis (11-12 år) 09.00-15.00
Juniortennis (13-20 år) 09.00-15.00
Seniortennis 09.00-15.00

Exempelvis:
09.00-15.00. Ju fler dagar och tider du anger desto större chans att vi kan erbjuda passande grupper. 
Jag accepterar träningsvillkoren *
Sätt kryss för att acceptera anmälan och träningsvillkoren. 
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport